สำหรับสมาชิก
Username
Password
 

สมัครสมาชิก

dreamweaver statistics
www.manidbadan.com
           

ข้อมูลเกี่ยวกับ มานิตย์ บาดาล

        ประมวลผลภาพและ VDO เกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมาของ มานิตย์ บาดาล

รูปภาพ

Album ภาพ

VDO ส่วนหนึ่งของการทำงาน

1. VDO การเจาะด้วยระบบ กระแทกหิน

2. VDO การเจาะด้วยระบบ กระแทกหิน

3. VDO การเจาะด้วยระบบ กระแทกหิน

4. VDO การเจาะด้วยระบบ กระแทกหิน

5. ล้างเป่าบ่อบาดาล